logo joeyarends joey arends, communication and mediation


home
training
coaching
contact
links


Coaching

‘Ieder mens is zo effectief als hij of zij communiceert…’

Ieder bedrijf kent hen.  De bekwame mensen, de vaklieden, de loyale medewerkers die weliswaar redelijk presteren, maar waarbij de effecten van hun werk toch niet in overeenstemming zijn met hun talenten.  Een paar voorbeelden:

De topmanager,  een voortreffelijk econoom, een scherp onderhandelaar, geniet hoog aanzien in het bedrijf en de buitenwereld.  Echter: in het contact met de mensen van de werkvloer voelt hij zich geremd en onzeker.  Hij zit in een ivoren toren.  Vanuit zijn bedrijfsfilosofie vindt hij dit geen goede zaak.

De middle-manager.  Een succesvolle vrouw die door haar ondergeschikten op handen gedragen wordt en terecht!  Ze raakt echter op onverklaarbare wijze iedere keer in conflict met de top van het bedrijf.  Zelf weet ze niet waar dat aan ligt.  Een visieverschil?  Autoriteitsconflicten?  Een vrouw op een hoge positie in een mannencultuur?

De afdelingschef.  Een typische selfmade man.  De resultaten van zijn afdeling zijn goed, maar er schort wat aan de werksfeer.  De chef heeft moeite zijn taken af te bakenen en kan niet delegeren.  Er dreigt een patroon te ontstaan van teveel hooi op de vork nemen en een mogelijke burn-out.

De mensen in deze voorbeelden hebben in minstens één belangrijk opzicht iets met elkaar gemeen, hun communicatie kan effectiever.

Door coaching kunnen de communicatieve vaardigheden van deze mensen vergroot worden en leren zij hun talenten zo optimaal mogelijk in te zetten.  Het zakelijk functioneren staat in de coaching voorop.  Vragen van persoonlijke, maatschappelijke en spirituele aard zullen in de gesprekken eveneens een plaats krijgen.

In onderling overleg wordt afgesproken hoe het coachingstraject gaat verlopen.  Hierdoor is maatwerk verzekerd.

Copyright © Joey Arends | Design SLGV